ขอแจ้งรับคืนหลักประกันวันพุธที่ 4 มี.ค.63 เวลา 09.00-11.00 น.ทั้งนี้ขอให้มีการนัดหมายล่วงหน้า ขอบคุณค่ะ
ท่านสามารถรับคืนหลักประกันได้ที่บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ่ อาคาร1ชั้น18 ฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน
1
ค้นหาข้อมูล  
FAQ
 อยากสอบถามสถานะของหลักประกันสัญญาที่ขอคืน ต้องทำอย่างไร
 อยากสอบถามระยะเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ต้องทำอย่างไร
 อยากทราบกำหนดระยะเวลาคืนหลักประกัน ต้องทำอย่างไร
 อยากทราบสาเหตุที่ยังไม่สามารถรับคืนหลักประกันได้ ต้องติดต่อหน่วยงานใด
 อยากสอบถามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ต้องทำอย่างไร
 อยากสอบถาม วัน เวลา และสถานที่รับหลักประกันคืน ต้องทำอย่างไร
 หลักฐานประกอบการรับคืนหนังสือค้ำประกันมีอะไรบ้าง
 อยากสอบถามข้อมูลหลักประกันเงินสด ต้องทำอย่างไร
 อยากสอบถามกรณีใบเสร็จรับเงินของ ปตท. หาย (หลักประกันเงินสด) ต้องติดต่อหน่วยงานใด
 อยากสอบถามวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย
จำนวนต่อหน้า รายการ จาก 2 หน้า